Copyright © Vytautas Zidonis

Priser


Kastrering av katt - 75€


Sterilisering av katt - 120€


Kastrering av hund fr. - 115€


Sterilisering av hund fr. - 165€


Avlägsnande av tandsten - 50€


Vaccinering av hund eller katt - 50€


Eutanasi - 55€


Besöksarvode - 28€ (21.00 - 09.00) på natten

                          - 42€ Söndagar


*Summa Innehåll - Besöksarvode, åtgärd, medicin, moms


Hinnat


Kissan kastraatio - 75 €


Kissan sterilisaatio - 120 €


Koiran kastraatio alk. - 115 €


Koiran sterilisaatio alk. - 165 €


Hammaskiven poistaminen - 50 €


Kissan tai koiran rokotus - 50 €


Eutanasia - 55 €


Käyntimaksu - 28 € (21.00 - 09.00) öisin

                         - 42 € Sunnuntaisin


* Hintaan sisältö - Käyntimaksu, toimenpide, lääkitys, alv.